Mit navn er Chalotte Stens. Jeg er clairvoyant coach og driver firmaet Connected Hearts Academy. Min kernepunkter er kærlighed og kraft. Vores egen kærlighed og kraft og evnen til at skabe vores liv derfra. Jeg har evnen til at se, hvad der skal til for dig lige nu, for at du er forbundet og har balance mellem ego og sjæl, mellem din krop og dit sind. Og hvad der skal til for at du er forbundet med dit sjælsformål, din intuition og din guidning. Jeg har gennem mange år arbejdet med kærlighed og kraft og min særlige evne er at genforbinde dig med din kærlighed og din kraft. Det sted hvor du er i fuldstændig ro, har tryghed og tillid og det sted hvorfra du skaber ALT.